Sabtu, 15 Disember 2007

IBADAT KORBANDefinisi
Apa yang disembelih daripada unta, lembu, kambing atau kibas semata-mata menghampirkan diri kepada Allah pada hari raya. Asal disyarakkan ibadat korban ini melalui firman Allah dalam ayat 2 surah al-Kauthar yang bermaksud : Maka dirikanlah sembahyang kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Maksud "nahr" dalam ayat ini mengikut pandangan yang paling ramai dan sohih adalah membawa maksud korban binatang-binatang korban.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim yang bermaksud bahawa nabi S.A.W telah mengorbankan dua kibas yang mempunyai tanduk yang besar. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri. Baginda menyebut nama(Allah) dan bertakbir. Baginda meletakkan kedua luntut baginda di atas bahagian (berhampiran) tengkok keduanya.

Hikmat daripada pensyariatan ibadat korban

1.Ibadat korban sama sebagaimana ibadat yang lain adalah untuk menghampirkan diri kepada Allah.
2. Menghidup dan mengingatkan semula pengorbanan yang dilakukan oleh nabi Ibrahim dan anaknya nabi Ismail.
3. Menghidupkan suasana bantu-membantu antara yang kaya dan miskin dengan ketibaan hari raya dengan sedikit bantuan daripada daginmg-daging korban yang disedekah.
4. Mengeratkan lagi ukhwah Islamiah yang terbina dan menyiramkan ruh bermasyarakat.

Hukum ibadat korban

Hukumnya adalah sunat muakkad(digalakkan) tetapi ia akan menjadi wajib dengan 2 sebab iaitu :

Pertama : Dia mengisyaratkan kepada binatang yang berada di bawah peliharaannya yang baik untuk dikorbankan maka dia berkata : "Ini adalah binatang korbanku" atau "Aku akan berkorban dengan kambing ini" sebagai misalnya. Jika dia berkata sebagaimana tersebut maka dia diwajibkan berkorban.

Kedua : Dia mewajibkan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan korbannya seperti katanya : "Untuk Allah atasku untuk berkorban". Maka dengan ini maka dia diwajibkan berkorban yang mana ia menjadi hukum sebagaimana orang bernazar.

Mereka yang disuruh untuk melakukan ibadat korban

Disunatkan melakukan ibadat korban ini kepada mereka yang mempunyai syarat-syarat berikut :
1. Islam dan tidak diminta kepada orang kafir
2. Telah baligh dan berakal yang mana tidak dituntut kepada yang belum baligh atau pun gila
3. Mempunyai kemampuan yang mana mempunyai kewangan yang berlebihan daripada nafkah untuk dirinya sendiri dan mereka yang berada di bawah tanggungannya samada makanan, tempat tinggal dan pakaian sepanjang hari raya dan hari-hari tasyriq iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah.

Binatang yang disyarakkan untuk dijadikan korban

Tidak sah untuk dijadikan binatang korban selain daripada unta, lembu(termasuk kerbau), kambing(termasuk biri-biri dan kibas dan seumpamanya). Ini adalah berdasarkan kepada maksud firman Allah dalam ayat 34 surah al-Haj : Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (korban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternakan yang telah direzekikan oleh Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa kerana itu berserahlah dirimu kepadaNya. Dan berilah khabar gembira kepada mereka yang tunduk dan patuh(kepada Allah). Binatang ternakan(al-An'am) tidak terkeluar daripada maksud jenis binatang yang tiga tadi. Ini kerana tidak pernah diriwayatkan samada daripada nabi S.A.w sendiri atau pun sahabat tentang binatang korban yang selain daripada tiga jenis tadi.
Mengenai binatang yang paling utama dari segi kelebihannya ada ulama' yang mengatakan unta kemudian lembu dan seterusnya kambing dan ada pula yang berpendapat kambing yang lebih afdhal.
Dibolehkan melakukan ibadat korban dengan berkongsi tujuh bahagian daripada seekor unta atau pun lembu tetapi bagi kambing hanya untuk seorang sahaja.Ini adalah mengikut kepada perbuatan Rasulullah S.A.W dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim daripada Jabir telah berkata : Kami telah melakukan ibadat korban bersama Rasulullah S.A.W pada tahun Hudaibiah seekor unta daripada tujuh bahagian dan lembu daripada tujuh bahagian.
Kita juga diharuskan berkongsi satu daripada tujuh bahagian samada daripada seekor unta atau lembu walau pun dengan niat yang berbeza seperti ada yang berniat korban, ada yang berniat aqiqah, ada untuk dijual dan ada untuk nazar dan sebagainya. Cuma hukum untuk daging tersebut mengikut apa yang diniatkan oleh seseorang.

Syarat binatang korban

Pertama : Umur
-Bagi unta mesti genap enam tahun dan setengah berpendapat sudah cukup hanyan lima tahun.Manakala lembu atau kerbau apabila berumur tiga tahun dan setengah berpendapat cukup dua tahun. Sementara kambing dan seumpamanya telah genap dua tahun atau pun bersalin gigi iaitu gugur gigi depannya walaupun belum cukup dua tahun iaitu biasanya enam bulan.
Dalilnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh oleh imam Ahmad daripada Abu Hurairah telah berkata : Aku telah mendengar Rasulullah S.A.W telah bersabda yang bermaksud : Sebaik-baik binatang korban itu ialah kambing yang telah bersalin(gigi).

Kedua : Selamat daripada sebarang penyakit
- Iaitu mesti selamat daripada sebarang aib yang boleh menyebabkan kurangnya daging. Tidak sah korban kambing yang gila, tempang yang jelas, mempunyai kecacatan atau penyakit dan terpotong sebahagian daripada badannya.
Imam Tarmizi dan Abu Daud telah meriwayatkan daripada al-Barra' bin 'Azib daripada nabi S.A.W telah bersabda yang bermaksud : Empat perkara yang tidak dikira pada binatang korban : keaiban yang jelas keaibannya, sakit yang jelas penyakitnya, tempang yang jelas ketempangannya dan sakit gila.
Diqiaskan daripada empat kecacatan atau keaiban tadi maka dikira apa yang seumpamanya merupakan perkara yang boleh menyebabkan korban tidak dikira.

Waktu korban

Bermula daripada selepas terbitnya matahari hari raya eidil Adha dengan kadar cukup untuk menunaikan dua rakaat hari raya dan dua khutbah hari raya. Waktu ini berterusan sehinggalah terbenam matahari hari tasyriq iaitu hari 11,12 dan 13 Zulhijjah.
Waktu yang paling afdhal (lebih baik) untuk melakukan penyembelihan binatang korban adalah sebaik selesai menunaikan solat sunat hari raya eidil Adha sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim: Permulaan apa yang kami mulakan dengannya hari ini adalah solat, kemudian kami pulang maka kami sembelih korban. Maka sesiapa yang melakukan demikian maka dia telah menurut sunnah kami. Dan sesiapa yang sembelih sebelum itu maka sesungguhnya ia merupakan daging yang diberikan kepada ahlinya bukannya daripada ibadat pada sesuatu....Makna khabar ini ialah sesiapa yang sembelih binatang korban sebelum masuk waktu solat hari raya eidil Adha dan berlalunya masa yang memungkinkan dia melakukan solat padanya maka sembelihannya tidak dikira ibadat korban tetapi menjadi sembelihan biasa sahaja.
Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Habban daripada Jubir bin Mut'im telah berkata : Telah bersabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud : Dan setiap hari-hari tasyriq merupakan hari sembelih...
Apa yang perlu dilakukan dengan daging korban
Pertama : Sekiranya korban itu wajib seperti nazar maka daging korban itu tidak boleh dimakan oleh oarng yang melakukan korban itu dan juga semua ahli keluarga yang berada di bawah tanggungannya. Sekiranya ada dikalangan mereka tersebut makan daripada daging korban itu maka dia wajib menggantikannya samada dengan daging lain atau pun harga daging dengan kadar yang telah dimakan.
Kedua : Sekiranya korban sunat maka dia boleh memakan daging korbannya lebihan daripada apa yang telah disedekah.Yang lebih afdhal dia makan sedikit daripada daging korban itu sebagai mengambil berkat dan disedekahkan yang selebihnya. Untuk makan satu pertiga, satu pertiga untuk disedekah kepada orang miskin dan satu pertiga selebihnya untuk dihadiahkan kepada sahabat handai dan jiran-jirannya walaupun mereka kaya.Tetapi pemberian kepada mereka yang kaya untuk dimakan bukannya untuk jualan berlainan dengan pemberian kepada orang miskin adalah sebagai pemilikan samada untuk dia makan atau dibuat apa sahaja yang boleh memberi manfaat kepada mereka.
Asal daripada hukum tersebut menurut kepada maksud ayat 36 surah al-Haj : Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah, kamu memperolehi kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri , Kemudian apabila telah roboh (mati) maka makanlah sebahagiannya dan berikanlah makan oarng yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta-minta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.
Bagi mereka yanmg melakukan korban juga diminta memberi sedekah kulit binatang korbannya atau pun dia sendiri yang menggunanya. Dia dilarang menjualnya atau pun memberinya kepada penyembelih sebagai upah bukannya sedekah. Ini adalah kerana perkara itu boleh menyebabkan berlakunya kekurangan daripada binatang korban dengan merosakkannya pada perkara yang dilarang. Apa yang diriwayatkan oleh imam al-Baihaqi daripada nabi S.AW telah bersabda yang bermaksud : Sesiapa yang menjual kulit sembelihan maka tidak dikira korban baginya.

Biografi
1. Al-Quranul karim
2. Feqhul Minhaji karangan Doktor Mustafa Khan dan sahabat, Darul Qalam

Sabtu, 8 Disember 2007

Hukum Bersanding Mengikut Perspektif Islam

Musim cuti di Malaysia sekarang ni mesti sibuk dengan kenduri walimatul urus atau lebih dikenali dengan kenduri kawin.. sempena pula seorang adik sedang bertanyakan kenapa persandingan dilarang di dalam islam.. saya tersentuh untuk melampirkan kenapa ia diharamkan dan bagaimana persandingan ini harus dilakukan.. diharap bagi mereka yang akan berkahwin tidak lama lagi akan mendapatkan pengajaran yang sebaiknya..

Hukum Bersanding Mengikut Perspektif Islam


1. Definisi Persandingan: meletakkan suami-isteri yang baru dinikahkan di atas penganjangan (pelamin) dengan berhias indah, berpakaian lengkap, dikipas oleh dua jurukipas dan ditonton oleh orang ramai atau orang tertentu sahaja.

2. Tujuan: antara tujuan utama persandingan ialah untuk ditonton, menjadi kenangan bersejarah, meraikan peluang seumur hidup dan menghayati adat dan budaya nenek moyang.

3. Sejarah: ada dua teori dalam menjelaskan dari mana asalnya persandingan dalam adat Melayu.
Pertama: bahawa persandingan adalah adat resam Melayu tulen. Ini kerana istilah raja sehari itu persis kepada adat istiadat Melayu yang berpaksikan raja (HM Sidin, Adat Resam Melayu, PAP, 1964)

Kedua
: Persandingan adalah adat yang diimport dari India. De Jong (Religions in the Malay Archipelago, Oxford Univ. press, 1965) dan Joginder Singh (Tata Rakyat, Longman, 1978) berpendapat ia adalah pengaruh Hindu.

4. Unsur-unsur khurafat dalam persandingan:

(a) Penggunaan beras kunyit pada upacara persandingan ialah bertujuan memberi semangat kepada pengantin berdasarkan kekuningan semangat padi.

(b) Penggunaan jampi mentera untuk menghalau hantu syaitan yang mungkin mengganggu majlis itu.

Hukum Islam Terhadap Persandingan

1. Menabur Beras Kunyit: Jika ia ditabur dengan tujuan menambah semangat dan menghalau roh jahat, maka ia adalah syirik--bercanggah dengan surah al-Fatihah: ayat 5: Thee do we worship, and Thine aid we seek., dan Yunus: 107: If Allah do touch thee with hurt, there is none can remove it but He: if He do design some benefit for thee, there is none can keep back His favour: He causeth it to reach whomsoever of His servants He pleaseth. And He is the Oft-Forgiving, Most Merciful.

2. Membaca Jampi Mentera: Jika beri'tikad bomoh atau pawang itu membaca jampi-mentera dengan tujuan dapat memelihara majlis itu daripada roh jahat, maka dia juga amalan syirik seperti yang dijelaskan di atas.

3. Berandam: Perbuatan andaman yang berbentuk "li tadlis" mengabui/merubah kecantikan yang sebenar adalah haram. Antaranya yang disebut oleh al-hadis: HR Muslim-Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud: "Allah melaknat wanita yang mencucuk tangan dan menaruh warna (tattoo) dan yang meminta berbuat demikian; wanita-wanita yang menghilangkan bulu kening di muka*, wanita yang mengikir gigi dan menjarangkannya supaya kelihatan cantik yang merubah kejadian Allah." (*pengecualian: membuang bulu yang berupa janggut atau misai atau side-burn.)

4. Berhias untuk dipamerkan (tabarruj): Berhias dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang ramai adalah dilarang. Firman Allah (maksudnya), "Janganlah kamu bertabarruj seperti kelakuan orang zaman jahiliah dahulu." (Al-Ahzab: 33)

5. Mengadakan kenduri walimah secara besar-besaran: Hukum sebenar kenduri kahwin ialah sunat sahaja sebagaimana sabda baginda: "Adakanlah kenduri kahwin walaupun hanya dengan seekor kambing."

Islam mencela amalan boros: "Janganlah kamu membazir secara melampau." (Maksud al-Isra': 26)

6. Menjadikan hadiah atau pemberian wang sebagai satu kemestian: Ini berlawanan dengan roh Islam Firman Allah," Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya." (2: 286)

7. Mas kahwin dan hantaran yang mahal: Inilah adalah sunah Rasul saw: "Wanita yang paling berkat ialah wanita yang paling murah hantarannya." (HR Ahmad, al-Hakim dan Baihaqi)

Demi meraikan adat: Islam membenarkan persandingan dengan meletakkan syarat:


1. Jika ia disandingkan secara tertutup (di hadapan muhrim atau keluarga terdekat) dan kanak-kanak yang belum mengerti tentang aurat.

2. Jika ingin melakukan secara terbuka diharuskan jika bertujuan iklan dan memperkenalkan mempelai kepada para jemputan dan kaum keluarga dengan syarat kesemua pihak baik pengantin dan para jemputan semua menutup aurat kecuali perhiasan yang biasa dilihat.

Rujukan
1. Prof Muhammad al-Ghazali, Laisa minal Islam.
2. Ibn Taymiyah, Hijab al Mar'ah wa Libasuha.
3. Prof Qardhawi, Fatwa Mu'asirat dan Halal & Haram fil Islam.

Sumber: Tuan Hassan Tuan Lah, "Bersanding dalam Pandangan Islam".

Selasa, 4 Disember 2007

Doa Sakit Gigi

DOA INI DIBACA DENGAN CARA..
-LETAKAN JARI TELUNJUK TEMPAT SAKIT
-KETIKA HABIS BACA DOA INI, TARIK JARI DARI TEMPAT GIGI YANG SAKIT...
-DIULANGI SEDEMIKIAN SEBANYAK 3 KALI
-BACA DOA NI DENGAN PENUH PENGHARAPAN AGAR DISEMBUHKAN SAKIT GIGI...
-PERBANYAKKAN ISTIGHFAR

بسم الله الرحمن الرحيم . آلمص . كهيعص . حمعسق . لا إله إلا هو ربُّ العرشِ العظيمِ . أسكُنْ أيها الوجعُ بالذى إن يشأ يُسْكِنِ الريحَ فيَظْلَلْنَ رواكدَ على ظَهْرِه إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

DIBACA DENGAN WAJAH BERIKUT :
bismillahirrahmanirrahim.
alif laaaaaamm miiiiiim soooood.
kaaaaaaf ha ya aiiiiin soooood.
ha miiiiiim aiiiiin siiiiiin qaaaaaaf
laaaaailaaha illa hua rabbul 'arsyil 'azim
uskun ayyuha waj'u billazi in yasya' yuskinir riiha
fayazlalna rawakida 'ala zahrihi
inna fii zaalika la-aa-yatil likulli sobbarins syakuur
walahuu maa sakana fil laili wannahaari
wahuwas samii'ul 'aliim
wasalalahu 'ala sayyidina muhammadiw wa'ala aalihi wasahbihi wasallam

tulisan melayu ini bukan untuk diambil bulat-bulat, sila rujuk kepada orang yang bertauliah bagi menulis baris

Merawat Penyakit Cara Islam

Hari ini memang sejarah dalam kehidupan, inilah sakit gusi kali pertama tika saya berada di Mesir. YA ALLAH, sakit tidak terhingga... sudah lah klinik di Mesir ni bukak waktu malam... menahan sakit seharian tak tau nak kata bagimana. Kali pertama saki gusi ni semasa 3 hari selepas melangsungkan perkahwinan.. tapi tidak seteruk ini, ada orang anjurkan ubat herba china, sekali telan terus kena hantar hospital... maklumlah orang alergik ubat... apa lagi kena tahan sehari.. (hahahahahah pecah rahsia aku)

Mentang-mentang ada internet, apa lagi.. cari resepi tradisional la nak surutkan bengkak gusi ni... ahamdulillah terjumpa... DAUN JARAK .. ada rupanya kat mesir.. kawan saya Shah Tanta telah memperkenalkannya bahawa ia ada di perhentian keretapi Sidi Gabir, Alexandria..

Jadi kat sini, saya ingin berkongsi laman web cara perubatan tradisional yang saya jumpa dalam laman web...

MERAWAT PENYAKIT CARA ISLAM

1. PENYAKIT ASMA ATAU LELAH - Cari daun kecubung dan bunganya, di tumbuk hingga halus kemudian dijemur sampai kering. Setelah kering di curahkan air hujan sedikit lalu di panggang. Setelah kering lagi dibuat campuran tembakau untuk merokok bagi penderita penyakit asma tersebut tiap-tiap hari sekali. Cara yang lain - Tangkap seekor keluang lalu sembelih. Setelah di kupas kulitnya cuci dagingnya yang bersih dengan air kapur agar tidak berbau, sesudah itu buatlah resepi menurut kesukaan. Ulang 3 hari berturut-turut dalam tempoh 3 bulan. InsyaAllah.

2. BISUL PADA LEHER - Penyakit yang bengkak pada kelenjar leher dapat di cegah dengan cara menghindarkan makanan yang lazat dan tidak meminum susu terlalu banyak dan tidak makan jenis makanan yang bergula. Penyakit ini dapat di ubati dengan perahan limau nipis, perahan kunyit dan madu murni. Minymlah sedikit demi sedikit sampai 2 atau 3 sudu makan. Selain itu usahakanlah mandi air hangat sambil membaca Bismillah 7 kali sampai mengeringat/peluh keluar. Ulangi beberapa kali. InsyaAllah.

3. AIR SUSU IBU BERLEBIHAN - Ambil segenggam bunga melati atau bunga mawar kemudian tumbuklah bunga tersebut hingga lembut kemudian taruhlah pada kapas, maka tempelkanlah pada payudara sebelum mandi. InsyaAllah.

4. MUDAH MELAHIRKAN ANAK - Pada waktu anda hamil 6 bulan, minumlah sesudu minyak kelapa seminggu 3 kali, dan apabila kandungan anda sudah berumur 9 bulan lakukanlah setiap hari. Dan jangan lupa berdoa dengan penuh keyakinan setiap hari dan setiap malam.InsyaAllah.

5. AIR SUSU SUPAYA LANCAR - Makan setiap hari kulup dari daun kecipir atau daun ketela yang berwarna merah, atau juga daun betik. InsyaAllah.

6. BUANG AIR BESAR DARAH - Pesakit harus banyak berihat, kemudian ambil beberapa lembar daun jambu yang muda, dan biji buah oisang(pisang yang banyak biji). Setelah mengupas kulitnya, parutlah pisang itu lalu campur dengan daun jambu yang muda dan tumbuk sampai halus, munim air perahan pisang berserta daun jambu tersebut. Ulangi beberapa kali. InsyaAllah.

7. PENYAKIT KURANG DARAH - Ambil 3 kerat lempuyang sebesar jari tangan, Gula jawa secukupnya, kunyit secukupnya, Caranya parut lempuyang dan kunyit tersebut lalu dibubuhi gula jawa da di perah. Kunyit dan lempuyang tersebut jangan di kelupas kulitnya. Kemudian redbutlah dengan air sebanyak 3 gelas, Apabila dicuba kurang manis, maka tambahlah gula jawa secukupnya. Biarkanlah sampai mendidih hingga airnya tinggal 1 gelas, setelah dingin minumlah sampai habis. Dan setiap hari harus membuat 1 gelas, minum apabila hendak tidur. Dan ulang beberapa kali dalam tempoh empat bulan. InsyAllah.

8. MABUK KENDERAAN. - Sebelum naik minumlah dulu madu yang murni di campur dengan garam sedikit, dengan cara minum 3 sudu madu yang dibubuhi sedikit garam tadi. InsyaAllah.

9. TERKENA AIR PANAS. - Sapulah segera dengan ubat tapal gigi, maka bahagian yang terkena panas tersebut tidak akan mengembang dan tidak terasa panas lagi . InsyaAllah.

10. LUKA MEMAR(luka membiru). - Luka seperti kena pukul, kena benda yangg keras, tersepit pintu, jatuh. maka caranya ambil sebuah gosokan kayu cendana atau kayu cendana, bawang merah dan putih secukupnya, daun jambu muda 3 lembar, di tumbik halus bawang merah, bawang putih dan daun jambu, tersebut dan campurkan dengan gosokan kayu cendana bersama ir, tunggu apabila sudah berubah warna kecoklat-coklatan, ambil kapuk kapas celupkan pada air tersebt dan balutkan pada yang luka. InsyaAllah.

11. SAMAK GIGITAN ATAU JILATAN ANJING - Anjing adalah satu binatang digolongkan buas, dalam ajaran Islam barangsiapa yang digigit anjing pasti terkena najis, Adapun cara menyucinya ialah; dibasuh sampai tujuh kali termasuk satu air yang bercampur dengan tanah yang suci. Sekiranya luka gigitan tersebut parah cara mengubatnya ialah; ambil buah atau biji yang nama permukaannya memakai huruf B, M T dan A, contoh Bawang putih, bawang merah, melinjo atau daunnya temu lawak daunnya atau tunggaknya. Semuanya itu di tumbuk halus dan dibubuhi dengan minyak pirtus, lalu balutkan pada yang luka. InsyaAllah afiat.

12. LEMAH ALAT KELAMIN - Ambil buah delima yang kecut perah dan ambil airnya kira-kira 100% kemudian gula 50% jadikan di atas api hingga mengental seperti madu, setelah dingin baru di makan. InsyaAllah.

13. BENGKAK-BENGKAK MERAH DI BADAN - Ambil sepotong kunyit kemudian parut kunyit tersebut lalu bubuh kapur sirih dan air. Kemudian panaskanlah ramuan itu di atas api, setelah dingin sapukan pada bahagian yang bengkak-bengkak. InsyaAllah.

14. BISUL - Ambil tangkai daun sirih dan tumbuk perlahan-lahan lalu celupkan pada minyak kelapa, kemudian bakar tangkai daun sirih tadi sehingga panas untuk di tempelkan pada bahagian yang bisul. Seterusnya sapukan tangkai daun sirih yang telah di bakar pada bahagian yang membengkak, dengan membubuh kapur sirih sedikit pada bahagian yang luka beberapa kali. InsyaAllah.

15. BENGKAK GUSI - Ambil 5 lembar daun jarak, 1 liter air biasa & di tambah 1 sudu air kapur. Rebus ramuan tersebut sampai mendidih , kemudian setelah dingin air rebusan dari ramuan itu di minum, dan dibuat berkumur-kumur. InsyaAllah.

16. BARAH - Ambil kapur secukupnya, daun sirih secukupnya, madu secukupnya. campur semua hingga sampai lumat, sesudah lumat oleskan pada yang sakit sehari 3 kali, InsyaAllah.

17. BATUK GATAL - Ambil 5 biji kencur, kemudian kuoas dan cuci hingga bersih, setelah itu kunyah dengan di campur garam sedikit, lakukan berulang-ulang kali . InsyaAllah.

18. TEKANAN DARAH TINGGI - Gunakan taring 3 taring bawang putih yang kecil sahaja, di tumbuk alau di sedu dengan air masak kemudian minum sesudah sarapan pagi selama seminggu berturut-turut. InsyaAllah.

19. TERKENA KACA - Ambil daun betik kemudian di tumbuk halus dan di bubuhi garam sedikit., tempelkan pada luka yang kena kaca lalu balut dengan kain yang bersih. InsyaAllah.

20. SAKIT GIGI - Ambil beberapa keping kulit pohon mangga, setelah di cuci masukan kedlama belanga dibubuhi air kira 2 gelas lalu rebus sampai mendidih, dan di perkirakan airnya tinggal 1 gelas, setelah panasnya menurun , pakailah berkumur-kumur sehari 3 kali, insyaAllah.

21. GAGAP - Setiap hari Jumaat menjelang petang bawa pesakit(kanak-kanak) itu keluar rumah dengan berdoa kepada Allah SWT agar anak tersebut dihindarkan dari kegagapan, lalu disertai dengan pukulan-pukulan pada mulutnyadengan daun sirih. nsyaAllah, lakukan dengan sungguh-sungguh dan bertawakal kepada Allah SWT.

22. GATAL-GATAL KERANA GIGITAN SERANGGA - Ambil 2 buah kemiri dan sepotong kunyit sebesar jari kelingking. Pangganglah 2 bahan tersebut lalu tumbuklah sampai halus, kemudian sapukan keseluruhan bahagian yang gatal. Dengan cara dan khasiat dari ramuan tersebut maka keesokan harinya gatal-gatal itu akan hilang. Ulangi sehingga berjaya. InsyaAllah.

23. GIGI BERLUBANG YANG BERDENYUT - Ambil getah buah betik yang masih muda, masukan pada gigi yang berlubang dengan memakai kapas yang bersih secukupnya. Atau ambil 5 biji buah belimbing kemudian makan belimbing tersebut yang dicampur dengan garam sedikit. InsyaAllah.

24. HIDUNG KELUAR DARAH- Ambil buah delima yang rasanya kecut, pergunakan kulit dan isinya, kemudian masaklah bercampur dengan madu, sampai sungguh-sungguh menjadi minyak. Titiskan pada hidung yang kena penyakit tersebut. InsyAAllah.

25. JERAWAT - Ambil sebungkus kecil daun teh, kemudian seduhlah dengan air secukupnya yang benar-benar telah mendidih, lalu panaskan muka anda yang berjerawat itu dengan wap air seduhan teh tadi. Lakukan berulang-ulang. Atau ambil sebiji kentang , kupas dan potong tipis-tipis, lalu tempelkan potongan kentang itu ke seluruh muka dan biarkan hingga warna kentang itu menjadi keabu-abuan dan kering. InsyaAllah. Atau Pada malam hari menjelang tidur basuh wajah dengan air hangat, kemudian gosok dengan tamato yang sudah masak betul dan dibelah lebih dahulu, biaekan gosokan tomato itu menjadi kering dengan sendirinya, maka keesokan harinya tinggal membasuh kulit muka dengan air hangat dan bersihkan. Ulangi bebarapa kali. InsyaAllah.

26. KURAP ATAU PANAU - Ambil belirang secukupnya, ditumbuk halus, minyak kepala secukupnya, air limau nipis secukupnya, setelah itu campur dan lumatkan dengan sungguh-sungguh, lalu sapu pada penyakit kurap atau panau tersebut dan ulangi beberapa kali, InsyaAllah.

27. SAKIT MATA - Ubati dengan air rebusan daun sirih, dicampur sedikit garam. Cara membuatnya, ambil 3 helai daun sirih yang bertemu urat setelah dicuci, rebus dan campurkan garam sedikit. Setelah dingin tapis dengan kain putih yang bersih lalu cucilah mata dengan air sirih tersebut, dengan cara mengelip-ngelipkan kelopak mata di dalam air. Lakukan berulangkali. Telah di bukti kemujarabannya. InsyaAllah.

28. TERCUCUK PAKU BERKARAT - Ambil segera seulas bawang merah yang masih berdaun, kupas kulitnya, kemudian celupkan kedalam minyak kelapa, lalu panggang di atas perapian. Setelah bawang merah itu menjadi panas ( kira-kira kulit dapat menahan kepanasan ), tempelkan pada bahagian yang terluka berulang-ulang. Ulangi 2 kali sehari. InsyaAllah.

29. MEREDAKAN SAKIT JANTUNG - Ambil sebiji buah pala. Mula-mula parut pala itu, kemudian masukkan kedalam gelas dan bubuhi gula secukupnya, tuang air mendidih kedalam gelas itu, apabila airnya menjadi dingin, minumlah samoai habis, lakukan berulang ketika sakit. InsyaAllah.

30. MENCEGAH RABUN MATA - Mata rabun ada 2 macam, rabun dekat dan rabun jauh. Rabun dekat biasa dialami oleh orang yang berusia 40 tahun keatas. Tetapi rabun jauh menyerang segala umur. Dan biasanya rabun jauh adalah pembawaan sejak lahir. Untuk mengubati penyakit demikian, orang dapat menambah vitamin A di dalam dirinya dengan cara memakan lobak putih. Disamping itu harus pula banyak melihat pemandangan yang serba hijau di pagi hari, misalnya sawah-sawah, gunung-gunung dan lain sebagainya.

Sabtu, 1 Disember 2007

Tunjuk Perasaan Bantu Ubah Kemungkaran Kepada Kebenaran

Pendahuluan: Tunjuk perasaan merupakan satu cara menyatakan sikap terhadap sesuatu perkara yang mungkar supaya ia boleh diubah kepada kebenaran. Ia amat penting dalam menyatakan kekuatan hak bagi menghentikan kezaliman golongan tertentu, agar mereka menginsafi segala kesalahan menggunung kepada satu keadaan yang memberangsangkan semua pihak.

Tunjuk perasaan diharuskan selagi ia tidak bercanggah dengan hukum syarak. Malah ada ketikanya ia menjadi wajib, sekiranya tiada cara lain untuk merubah kemungkaran yang dijana oleh pihak berkuasa atau pemerintah yang berkuasa di sesebuah negara melainkan dengannya.

Perkara ini juga pernah dilakukan oleh segelintir pada ulama pada zaman silam tanpa sebarang bantahan daripada pihak lain yang seakan-akan bersetuju dengan tindakan mereka itu.

Sebuah hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud: “Sebaik-baik jihad di sisi Allah adalah perkataan yang benar di hadapan pemerintah yang zalim.

Menyatakan perkataan yang benar adalah wajib, perkara ini telah ditegaskan oleh Allah SWT menerusi ayat 70-71 surah al-Ahzab yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang benar. Nescaya (dengannya) Allah akan memperbaiki amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar

Justeru, bagaimana pula dengan berhimpun dalam satu tunjuk perasaan bagi menyatakan sikap mempertahankan hak sebagai warganegara khususnya dalam pilihan raya dan juga bagi menyatakan sokongan terhadap saudara-saudara seagama yang dizalimi, diseksa, dibunuh dengan kejam seperti di Palestin, selatan Thailand dan Filipina dan seumpamanya oleh rejim Yahudi dan ejen-ejen musuh Islam?

Ia menjadi wajib, sepertimana menghadapi kezaliman kerajaan yang tidak membela nasib rakyat jelata dengan pelbagai kenaikan harga barangan dengan pelbagai alasan dan menipu untuk kekal sebagai kerajaan dalam proses pilihan raya dijalankan, maka rakyat berhak untuk menyatakan rasa tidak puas hati mereka dengan berhimpun dalam satu tunjuk perasaan, kerana mereka tidak diberikan peluang untuk mengkritik kerajaan sama ada melalui stesen televisen, radio ataupun surat khabar.

Amalan rasuah, konspirasi bagi menjatuhkan orang lain, tipu dalam pilihan raya, memperbanyakkan program maksiat serta premis-premis perjudian dan sebagainya adalah tindakan yang menyalahi tuntutan agama Islam khususnya dan pegangan agama lain amnya, kesemua itu adalah untuk meraih sokongan pihak tertentu dan untuk kekal berkuasa walaupun matlamat tidak menghalalkan cara.

Kepentingan tunjuk perasaan adalah disandarkan kepada Sirah Nabi Muhammad s.a.w. dan amalan para ulama berdasarkan kaedah-kaedah syarak. Antara elemen yang dikenal pasti mengesahkan kebenaran tunjuk perasaan adalah seperti berikut:

Kesan tunjuk perasaan terhadap musuh
Ini pernah terjadi pada tunjuk perasaan pertama antara barisan umat Islam pimpinan Rasulullah s.a.w. dan Quraisy, di mana pihak Islam diketuai oleh Sayidina Hamzah dan di pihak musuh adalah Omar.

Akhirnya pihak Quraisy mengarahkan pasukan tenteranya supaya berundur dari peperangan setelah melihat kehebatan tentera Islam.

Tunjuk perasaan menyatakan keburukan perbuatan mungkar


Ia berlaku ke atas saudara-saudara Islam di negara-negara umat Islam termasuklah pembunuhan ke atas kanak-kanak yang tidak berdosa, kaum wanita dan orang-orang tua, di mana Islam menganggap ia sebagai perbuatan mungkar yang patut dibantah menerusi saluran tunjuk perasaan besar-besaran agar dihentikan segera tindakan rakus pihak musuh di serata dunia.

Tunjuk perasaan bagi menyatakan kekuatan orang Islam
Ia juga berlaku pada setiap mukaddimah peperangan yang disertai baginda Rasulullah s.a.w., baginda mengarahkan sekurang-kurangnya tiga orang sahabat untuk melawan pedang sebelum peperangan meletus, bagaimanapun para sahabat berjaya mengalahkan lawan masing-masing dan menyemarakkan anggota tentera yang lain.

Satu bukti yang pernah terjadi di Perancis pada 2004, apabila dua orang adik beradik iaitu Laila, 18, dan adiknya Lina, 17, dilarang masuk pekarangan sebuah universiti atas alasan mereka berdua memakai tudung kepala dan berpurdah.

Kedua-duanya telah menunjuk perasaan di sebatang jalan raya di kota Paris bagi menyatakan rasa tidak puas hati kerana dilarang berbuat demikian, akhirnya mereka disokong oleh orang awam termasuk yang beragama Kristian yang menyifatkan tindakan larangan itu menyalahi hak asasi manusia, apatah lagi mereka berdua adalah warganegara Perancis.

Dengan tunjuk perasaan yang disertai ribuan orang itu, akhirnya Kementerian Pendidikan Perancis menarik balik larangan tersebut. Akhirnya tindakan mereka berdua itu menjadi inspirasi kepada pelajar-pelajar perempuan lain yang terus bebas mengenakan tudung kepala.

Ia merupakan roh Syariat Islam

Kehadiran Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat umat manusia, adalah untuk merealisasikan keagungan dan kemuliaan Islam dalam segenap aspek.

Ia dapat dilihat menerusi solat jemaah (umpama tunjuk perasaan dengan memohon kekuatan daripada Allah SWT), solat Jumaat, solat dua hari raya, pelaksanaan manasik haji dan sebagainya. Semuanya tidak dapat dijayakan melainkan dengan berjemaah.

Hukum tunjuk perasaan pada asalnya adalah harus

Tunjuk perasaan merupakan wasilah untuk sampai kepada matlamat yang mulia, seperti mendedahkan kejahatan dan kezaliman manusia durjana seperti Yahudi. Semua jenayah yang dilakukan itu patut didedahkan agar boleh bertindak bagi menyekatnya.

Tunjuk perasaan seumpama ini dibenarkan kerana tidak ada nas yang menegahnya daripada dilakukan oleh rakyat yang dahagakan keadilan dan kesaksamaan pemerintah yang bergelumang dengan pelbagai penyelewengan dan memperbodoh-bodohkan rakyat.

Justeru, rakyat telah mencipta satu sejarah yang akan dikenang sampai bila-bila dalam perhimpunan anjuran bersih pada Sabtu, 10 November 2007 bagi menuntut pilihan raya bersih, ia bagi memastikan calon yang menang dalam pilihan raya juga mendapat hasil wang pendapatan yang bersih lagi halal untuk menyara keluarga agar menjadi sebahagian masyarakat yang berdisiplin dan berhemah tinggi.

Dengan sebab proses pilihan raya di Malaysia ini amat menjijikkan dengan penipuan, jika tidak tipu mereka tidak akan menang, justeru tunjuk perasaan bertujuan membuka mata semua pihak termasuk masyarakat antarabangsa.

Tunjuk perasaan hari ini umpama separuh peperangan

Menyatakan suara melalui media massa atau apa sahaja alat sebaran berhubung jenayah, kejahatan atau kezaliman yang dilakukan oleh pihak tertentu, diterima oleh segenap lapisan masyarakat yang cintakan kedamaian.

Ia tidak dapat dibuktikan melainkan dengan membantah dari sudut penerangan, sama ada akhbar, siaran berita dan lain-lain yang disifatkan sebagai bantahan tunjuk perasaan media massa.

Tunjuk perasaan boleh jadi haram jika berlaku kemudaratan

Jika tunjuk perasaan dianjurkan atas sebab-sebab yang telah disebutkan di atas, ia diterima dan sah mengikut peraturan Islam dan undang-undang dunia.

Akan tetapi jika ia dianjurkan hingga merosakkan harta benda awam, tercetus rusuhan hingga berlaku pertumpahan darah, pada ketika itu tunjuk perasaan menjadi haram dari dianjurkan. Ia patut dihentikan seberapa segera bagi mengelak pelbagai kemungkinan yang tidak terduga akan berlaku.

Bukti pendekatan yang dilakukan para ulama

Sejarah telah membuktikan bahawa para ulama menganjurkan tunjuk perasaan seperti yang pernah berlaku di Kuwait, Algeria, Syria yang memenuhi jalan-jalan raya untuk menyatakan sikap penentangan terhadap penjajah.

Di Mesir, tunjuk perasaan yang diterajui oleh al-Marhum Syeikh Rasyid Reda bertujuan mengusir penjajah Perancis keluar dari bumi Mesir.

Ia juga pernah dilakukan oleh para ulama Universiti al-Azhar dalam tunjuk perasaan menentang penjajahan British pada 1919, tidak seorang pun mengeluarkan fatwa mengatakan tunjuk perasaan adalah haram ketika itu.

Tunjuk perasaan dikongsi oleh Muslim dan non-Muslim

Apabila sesuatu tindakan pihak tertentu menjurus kepada penganiayaan yang menindas golongan yang lebih rendah (bawahan), maka pada ketika itu, orang ramai bertindak untuk berhimpun dalam satu tunjuk perasaan menyatakan sikap ketidak-puasan hati mereka terhadap apa yang dihadapinya.

Ia bukan sahaja berlaku di negara-negara yang bukan Islam, malah masyarakat di negara-negara Arab dan Islam juga bertindak melakukan demikian, kerana fenomena percanggahan antara hak dan batil tetap berlangsung sepanjang masa, justeru ia diperlukan bagi meredakan keadaan.

Natijah tunjuk perasaan membuahkan hasil positif


Tidak dinafikan oleh pihak yang cintakan keharmonian, tiada cara lain untuk menyatakan sikap membendung perkara negatif, melainkan ia dapat diatasi dengan adanya tunjuk perasaan secara aman tanpa melibatkan pihak-pihak yang sepatutnya dipelihara hak mereka seperti kanak-kanak kaum wanita, orang-orang tua dan jauh dari melakukan kerosakan terhadap harta benda awam dan mengancam nyawa manusia. - lanh

copy : http:www.harakahdaily.net

Khamis, 29 November 2007

Anwar: Bukti Kukuh Penyelewengan Pilihan Raya Wujud Sejak 1999

Kuala Lumpur, 28 Nov - Ketua Umum KeADILan Dato’ Seri Anwar Ibrahim hari ini membidas kegagalan Suruhanjaya Pilihanraya (SPR) atas kegagalannya bertindak atas bukti-bukti penyelewengan pilihanraya yang telah diserahkan kepada SPR sejak 1999 lagi.

Selain merujuk beberapa kes dari laporan KeADILan “Sham Democarcy,” beliau juga menggunakan Ijok dan Ipoh Timur sebagai contoh peristiwa terkini yang melibatkan amalan menipu dalam daftar pemilih dan semasa pilihanraya dijalan.

“Penafian berterusan wujudnya penyelewengan pilihan raya oleh kepimpinan Suruhanjaya Pilihan Raya akan menjejaskan lagi imej Malaysia yang telahpun tercemar selama ini” kata Anwar.

“100,000 rakyat Malaysia baru sahaja berkumpul di dalam Perhimpunan Agung Bersih pada 10 November untuk menuntut pilihan raya adil dan bersih. Justeru, reaksi kerajaan menunjukkan keangkuhan mereka yang ingin meneruskan penyelewengan yang sedia ada.”

Baru-baru ini, Pengerusi SPR telah menawarkan untuk meletak jawatan sekiranya sebarang penyelewengan pilihanraya

Di antara contoh-contoh yang diberi dalam sidang media pagi ini termasuk:

* Pada tahun 1999, SPR mendakwa mereka tidak “mempunyai masa yang mencukupi” untuk meluluskan pendaftaran pengundi yang mendaftar pada Mei untuk pilihan raya pada November; kelulusan biasanya mengambil masa tiga bulan. Ini jelas sekali suatu usaha yang terancang untuk menafikan seramai 680,000 orang yang mendaftar pengundi baru ketika gelombang Reformasi.


* Pada tahun 2004, daerah mengundi yang tidak wujud ditemui. Di Gombak, wujud 2 daerah mengundi dengan nama yang sama (Kemensah 098/18/04) tetapi memberikan dua keputusan yang berbeza.


* Pada tahun 2004, rekod mencatatkan Ali bin Omar (No. K/P 280903-02-5057), bapa seorang pemimpin utama KeADILan hadir ke pusat membuang undi meskipun sudah meninggal dunia. Bukan sahaja itu, malah didapati beliau mengundi calon Barisan Nasional.


* Pada pilihan raya 2004, 37.6% daripada pengundi di kawasan Parlimen Lembah Pantai didapati mempunyai alamat yang tidak boleh dikesan. Menurut daftar pemilih sebuah kedai runcit beratap zink di Kampung Kerinchi memuatkan seramai 141 pengundi.


* Pada pilihan raya kecil Ijok pada tahun 2007, sebanyak 142 kertas undi tidak dipulangkan dari Peti Undi 4 daerah mengundi di Pekan Berjuntai Besari Utara. Ini timbul kerana amalan mengambil kertas mengundi kosong dan menjualnya kepada ejen yang akan menandakan kertas undi tersebut dan memberinya kepada pengundi lain yang akan membuang undi, dan membawa keluar kertas undi kosong dan mengulangi proses tersebut.

* Pada Oktober 2007, di kawasan Parlimen Ipoh Timur yang merupakan kubu pembangkang, didapati wujud 8,463 pengundi baru di dalam masa hanya tiga bulan. Sebelum ini Ipoh Timur mempunyai 48,000 pengundi berdaftar dan pembangkang menanginya dengan majoriti 9,774 undi.


“100,000 rakyat Malaysia baru sahaja berkumpul di dalam Perhimpunan Agung Bersih pada 10 November untuk menuntut pilihan raya adil dan bersih. Justeru, reaksi kerajaan menunjukkan keangkuhan mereka yang ingin meneruskan penyelewengan yang sedia ada” tegas Anwar.

“KeADILan akan terus bekerjasama dengan masyarakat madani dan parti-parti pembangkang untuk memastikan hak setiap insan untuk hidup dibawah kerajaan yang dipilihnya akan terus dipertahankan di negara kita.”

copy from : http://sensasi.freephpnuke.org/

Selasa, 27 November 2007

Pemberian Tidak Setara Antara Anak-anak

Oleh : Syed Abdul Kadir Aljoofre

Ketika berbual beberapa hari lepas bersama adik-adik, selepas ana membacakan kitab Adab Sulukil Murid dan Nailurraja' di surau Asrama Selangor, ana ditanyakan persoalan berkaitan pemberian seorang bapa kepada anaknya untuk belajar. Terkait juga pada permasalahan ini, seorang bapa yang melebihkan pemberian (hibah), kepada seorang anaknya daripada yang lain, jika dilihat anaknya itu lebih memerlukan terutamanya jika anak tersebut masih lagi belajar, dan tidak bekerja, berbanding anak-anaknya yang lain, atau anak tersebut dilihatnya lebih alim dan beradab daripada yang lain.

umhur Fuqaha' (majoriti ahli fiqh) menyatakan makruh pemberian tidak setara atau tidak seimbang daripada seorang bapa kepada anak-anaknya jika keperluan antara anak-anak tersebut adalah seimbang. Adapun jika terdapat seorang anak yang lebih memerlukan daripada yang lain maka tidaklah makruh. (Mughniyul Muhtaj; Al-Khatib Assyarbini). Contoh "lebih memerlukan" adalah, kerana sakit, ahli keluarga yang ramai atau menyibukkan diri dalam menuntut atau mengajarkan ilmu. Begitu juga tidak mengapa bagi seorang bapa untuk tidak memberikan langsung hartanya kepada seorang yang didapatinya fasiq atau derhaka kepadanya.

Di dalam kitab Majma'ul Anhar (Feqh Hanafi), ada menyebutkan :

"Jika sebahagian anaknya menyibukkan diri dengan ilmu (samaada menuntut ataupun mengajar) dan tidak bekerja, tidaklah mengapa dia melebihkannya daripada anak-anaknya yang lain. Dan di atas jawapan para mutaakhirin (ulama terkemudian), tidak mengapa jika diberi kepada sebahagian anaknya yang alim serta beradab dan tidak memberi anaknya yang fasiq serta berbuat dosa"

Imam Malik bin Anas sendiri pernah ditanya berkenaan seseorang yang ingin memberikan pemberian kepada sebahagian anaknya yang mentaatinya, dan tidak memberikannya kepada yang lain, maka dijawab oleh Imam Malik : "Tidak mengapa".

Inilah pendapat Jumhur Fuqaha' serta yang dipegang dalam Mazhab Syafie, dan beginilah juga fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta' Mesir (no. 6039). Jawapan yang disebutkan di atas adalah huraian semula secara ringkas daripada Fatwa tersebut. Wallahu A'lam.

copy from : http://www.pmram.org/

Khamis, 22 November 2007

Gula-gula MENTOS dan Coca Cola / Pepsi pembunuh


sila klik imej untuk pembesaran

Berita ini saya perolehi dari email berantai, entah benar atau tidak, saya belum sempat mengkajinya, cuma sebelum terjadi apa apa, lebih elok saya posting dahulu pada hari ini dan melakukan kajian untuk hari esoknya.

Seorang budak lelaki di Brazil maut selepas memakan gula-gula MENTOS dan ia minum Coca-Cola / PEPSI selepasnya. 1 tahun sebelum itu, kejadian yang sama turut berlaku yang membabitkan budak lelaki.

Please check the experiment that has been done by mixing Coka-Cola (or Coka-Cola Light) with MENTOS .

So be careful with your self eating MENTOS (POLO's) and drinking COCA-COLA or PEPSI together.
CHECK THIS OUT...

Isnin, 19 November 2007

Kewajipan Mengundi - Adakah Anda Sudah Mendaftar Sebagai Pemilih?

KEWAJIPAN MENGUNDI MENGIKUT HUKUM SYARA’
Oleh DATO' HAJI HARUN TAIB
Sunday, 07 January 2007


Menegakkan Pemerintahan Islam

Pemerintahan Islam itu berbentuk khilafah atau Imaratul Mukminin ataupun al Imamah al ‘Uzma. Ia merupakan sebuah pemerintahan yang berteraskan kepada syariat Islamiyyah sama ada pada perlembagaannya, undang-undangnya, ekonominya dan lain-lainnya. Ia ditakrifkan oleh Al Mawardi, Abu Yu’la, Ibnu Khaldun dan lain-lain dengan maksud : “mengalang ganti kenabian dalam urusan menjaga agama dan mentadbirkan dunia dengannya”. Pengertian ini dibuat berdasarkan kata-kata Abu Bakar Al Siddiq r.a. sesudah wafatnya Rasulullah s.a.w. maksudnya:

“Muhammad sudah wafat, maka agama ini sudah pasti memerlukan orang yang
mengurusnya”.

Kata-kata ini terus mendapat sokongan dan persetujuan padu dari kalangan para sahabat yang menghadiri perhimpunan Saqifah Bani Sa’adah yang berakhir dengan pencalonan beliau (Abu Bakar) sebagai khalifah menggantikan Rasulullah s.a.w.

Hukum Menegakkan Pemerintahan Islam

Ramai di kalangan ‘alim ulama’ yang bercakap tentang perkara ini, yang biasa didengari ialah seperti Al Imam Al Mawardi, Abu Yu;la, Ibnu Khaldun, (faqih Siasi), Imam Al Haramain Al Juwaini, (Faqih Ijtima’ie), Imam Al Ghazali, (Faqih Tasawwuf) dan lain-lain lagi. Sebagai contoh kita ambil sahaja kata-kata al Faqih al Ma’ruf Ibnu Hazam Al Andalusi:
“Para ulama’ daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah, Al Murji’ah, As Syiah dan Khawarij bersatu pendapat dalam mengatakan bahawa menegakkan Pemerintahan Islam itu adalah wajib, maka seluruh umat berkewajipan melakukan taat kepada Imam yang adil yang menegakkan ke atas mereka hukum hakam Allah, yang mentadbir dan memerintah mereka dengan syariat Allah yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w.

Namun begitu terdapat satu puak daripada Al Khawarij yang bergelar Al Najdat mengatakan bahawa tidak wajibnya menegekkan kerajaan yang serupa itu. Walau bagaimanapun mereka sudah tidak wujud lagi dewasa ini.

Pendapat mereka ditolak oleh Ijma’ mereka yang telah disebutkan itu, lebih-lebih lagi apabila kita dapati Al-Quran dan Al-Sunnah turut menyatakan wajibnya menegakkan pemerintahan yang serupa itu.
Wajibnya menegakkan Pemerintahan Islam itu berdasarkan Syara’ dan berdasarkan ‘Aqal

Kita telah menyatakan bahawa menegakkan pemerintahan Islam itu wajib. Apakah wajibnya itu berdasarkan syara’ atau berdasarkan ‘aqal atau kedua-duanya sekali?

Al Mawardi, Abu Yu’la, Ibnu Hazam dan Ibnu Khaldun menyatakan bahawa syara’ dan ‘aqal sama-sama mewajibkan kita menegakkan pemerintahan Islam. Hal ini berdasarkan Al-Quran, Al-sunnah, Al-Ijma dan ‘aqal (logik). Antara lain Firman Allah Ta’ala:

Ayat ini menfardhukan kepada kita mentaati Allah, Rasul dan Ulu Al Amri yang memerintah kita. Rasulullah s.a.w. antara lainnya ada bersabda:
Selain dari Al-Quran dan Al-Sunnah, para sahabat dan tabi’in telah sebulat suara mengatakan wajibnya menegakkan pemerintahan yang serupa itu (Pemerintahan Islam).

Dari segi logiknya pula, manusia itu tidak boleh hidup dalam keadaan porak peranda tanpa tanzim, maka setiap tanzim perlu kepada pihak yang berkuasa, maka yang berkuasa di dalam sesebuah negara ialah pemerintah. Rasulullah s.a.w. bersabda yang maksudnya:
“Jika tiga orang berada dalam pelayaran maka hendaklah mereka melantik seorang ketua”.

Hadis ini menunjukkan bahawa nabi mewajibkan perlantikan ketua dalam kumpulan yang kecil, maka apatah lagi kumpulan yang lebih besar dan tersebar.
Cara-cara Menegakkan Pemerintahan Islam

Sebelum itu, kita telah menyatakan bahawa Pemerintahan Islam itu berbentuk khilafah. Pembentukan dilakukan melalui perlantikan pemimpin tertinggi iaitu khalifah dan khalifah pula akan melantik pembantu-pembantunya sama ada jemaah menteri, ahli syura dan lain-lain.

Dalam keadaan biasa, perlantikan khalifah itu berlaku melalui tiga peringkat pencalonan, penapisan calon dan pungutan suara rakyat yang berhak bersuara. Ia dikenali dengan Bai’ah Ammah.

Hal ini dipetik dari peristiwa perlantikan Saidina Abu Bakar Al Siddiq, di mana beliau dicalonkan dan disahkan pencalonannya di dalam perhimpunan Saqifah Bani Saidah, kemudian selepas itu dilakukan ‘baiah 'ammah’ di masjid Al Nabawi.

Baiah 'ammah itu kadangkala dipanggil pungutan suara ramai, kadangkala digelar dengan nama Al Syahadah iaitu para saksi yang juga dipanggil pengundi memberikan penyaksiannya bahawa calon itu adalah layak memiliki syarat-syarat yang dikehendaki oleh Islam.

Kewajipan Ummah di dalam Menegakkan Pemerintahan Islam

Sama ada persetujuan kepada pencalonan yang kita sebutkan di atas dibuat atas nama ‘Baiah Ammah’ atau ‘Al Syahadah’ maka setiap umat Islam yang aqil baligh wajiblah menyertainya. Atas nama baiah ianya wajib kerana bersandarkan sabda Rasulullah s.a.w. yang maksudnya:
“Sesiapa yang mati dan tidak pernah melakukan baiah nescaya matinya itu dalam keadaan jahiliyyah”.

Antara maksud lafaz baiah itu ialah:
“Aku memberi baiah kepad kamu dengan syarat kamu menegakkan kepada kami Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya”.
Adapun atas nama Al Syahadah, ianya diwajibkan bersandarkan kepada antara lainnya Firman Allah Ta’ala, maksudnya:
“Dan hendaklah kamu persaksikan dua orang yang adil dari kalangan kamu”. (At Talaq:2)

Firman Allah lagi, maksudnya:
“Dan hendaklah menegakkan syahadah semata-mata kerana Allah”. (At-Talaq:2)
Firman Allah Ta’ala lagi, maksudnya:
“Dan janganlah kamu menyembunyikan syahadah dan sesiapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya berdosalah hatinya”. (Al-Baqarah: 283)
Oleh kerana itu para pengundi haruslah mempunyai syarat-syarat yang ada pada saksi, antara lainnya bersifat adil. Mereka memberikan persetujuan kepada seseorang calon itu hanya berdasarkan kelayakan peribadi dan matlamat pencalonan seperti mana hadith Rasulullah s.a.w. yang maksudnya:
“Aku memberi baiah kepada kamu dengan syarat kamu menegakkan kepada kami Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya”.

Mendaftar Diri Sebagai Pemilih

Sayugia diingatkan bahawa menegakkan pemerintahan Islam di Malaysia memerlukan kepada proses mendapat suara majoriti di dalam dewan rakyat atau dewan negeri. Untuk mendapat suara majoriti di dewan rakyat atau dewan undangan negeri mestilah memenangi kerusi terbanyak di dalam dewan-dewan tersebut.
Untuk memenangi kerusi-kerusi yang dipertandingkan di dalam pilihanraya mestilah mempunyai pengundi yang ramai (majority). Undi yang serupa itu tidak akan diperolehi kecuali para pencinta Islam layak menjadi pengundi.

Mereka tidak akan layak mengundi (mengikut peraturan yang ada) kecuali mereka didaftarkan sebagai pemilih. Oleh kerana itu dan berdasarkan kepada fakta-fakta yang telah kita bentangkan di atas dan berdasarkan kaedah fiqh:
“Sesuatu yang wajib tidak sempurna melainkan dengannya maka ia menjadi wajib”.
Maka dengan itu mendaftarkan diri sebagai pengundi di dalam negara Malaysia ini adalah menjadi wajib mengikut hukum syara’.

Kesimpulan dan Penutup

Semua mengetahui bahawa melaksanakan hukum syara’ itu adalah wajib. Ia tidak boleh dilaksanakan kecuali wujudnya kerajaan Islam. Maka mewujudkan kerajaan Islam adalah wajib. Dalam konteks Malaysia hari ini, proses menegakkan kerajaan Islam dibenarkan oleh undang-undang adalah melalui pilihanraya, maka menyertai pilihanraya untuk tujuan tersebut adalah wajib. Seseorang itu tidak mengundi di dalam pilihanraya kecuali dia adalah seorang yang layak dan berdaftar sebagai pemilih secara sah. Maka mendaftarkan diri sebagai pemilih adalah wajib. “Sesuatu yang wajib tidak sempurna melainkan dengannya akan ia menjadi wajib”.

Ahad, 11 November 2007

Video & Gambar-Gambar Menarik Perhimpunan BERSIH (10/11/07)


sumber gambar dan video : vray (http://torrent.jiwang.cc)


klik imej untuk pembesaran

Tahniah rakyat Malaysia! pilih jalan raya tuntut demokrasi tulen - Presiden PAS
Wan Nordin Wan Yaacob

KUALA LUMPUR, 11 Nov (Hrkh) - Presiden PAS, Tuan Guru Dato' Seri Abdul Hadi Awang memberi ucapan tahniah dan penghargaan tinggi kepada peserta perhimpunan kerana tidak gentar dengan ugutan dan memilih jalan raya untuk menuntut demokrasi tulen di negara ini.

"Tahniah kepada Bersih yang telah berjaya anjurkan perhimpunan rakyat pada hari ini.Kepada seluruh peserta himpunan yang datang dari seluruh pelusuk negara saya ucapkan setinggi tahniah, kerana telah berjaya buktikan kepada dunia, bahawa rakyat Malaysia juga mempunyai kesedaran berjuang untuk membawa perubahan dalam negaranya," tegas Tuan Guru Abdul Hadi dalam ceramah umumnya di Markaz Tarbiyyah PAS Taman Melewar malam tadi.

Turut serta dalam ceramah umum anjuran Bersih di Taman Melewar malam tadi selepas himpunan 100,000 rakyat pada jam 2.30 petang semalam berjaya ialah, Penasihat Perti Keadilan Rakyat (KeADILan), Dato' Seri Anwar Ibrahim; Naib Presiden PAS, Mohamad Sabu; Setiausaha Agung KeADILan, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim; AJK DAP Pusat, Ronnie Liu dan Koordinator Penggerak Demokrasi, Anuar Tahir.

Presiden PAS melahirkan tahniah kepada peserta himpunan aman kerana cukup bersabar walaupun ada gangguan sambil menyifatkan kesediaan mereka menyertai himpunan semalam adalah satu pengorbanan yang sangat mahal harganya,

"Kita memilih jalan untuk turun di jalan raya jangan paksa kita masuk hutan," katanya sinis sambil disahut dengan laungan takbir oleh penonton.

Kesakitan adalah kemanisan dalam perjuangan

"Tahniah kepada rakan-rakan yang ditahan (42 orang tetapi telah dibebaskan lewat malam tadi) yang sakit.Yang sakit itu adalah kemanisan dalam perjuangan.Mudah-mudahan yang menerima kemanisan perjuangan ini dapat fadhilat dari Allah," katanya.

Katanyanya, rakyat memilih jalan raya, setelah melihat pilihan raya yang penuh dengan kekotoran dan penyelewengan, yang bercanggah dengan prinsip demokrasi.

Asas kepada prinsip demokrasi ialah yang memberi hak kepada rakyat menjadi hakim yang adil, melalui 'mahkamah' yang diberi kepada rakyat iaitu pilihan raya, katanya.

"Kita faham demokrasi bukan sahaja mengundi dengan bebas, demokrasi juga termasuk media yang bebas diberi peluang kepada semua parti politik yang bertanding dalam pilihan raya.

Pemerintah zalim, sekat media


"Parti pemerintah adalah zalim apabila tidak beri ruang kepada parti yang bukan memerintah untuk menyatakan hujah melalui media," katanya.

Demokrasi yang adil mestilah minda rakyatnya terbuka boleh berfikir dengan baik dapat maklumat dari semua pihak, ujarnya.

Apa yang berlaku pada hari ini demokrasi media 'dicekik' dan disempitkan hingga rakyat tidak boleh menjadi hakim yang adil melalui pilihan raya, tegasnya.

Rakyat menjadi mangsa kezaliman dalam masa singkat kerana mereka ditipu dengan hanya beberapa jam dalam pilihan raya, katanya lagi.

PAS dan rakan-rakan parti politik lain serta rakanrakan NGO menubuhkan Bersih untuk lakukan satu gerakan rakyat supaya kelak satu reformasi berlaku dalam demokrasi.

Kata Presiden PAS itu, demokrasi yang baik yang menjadi alat yang penting memilih kerajaan yang sihat melalui pilihan raya yang adil.

Setiap kerajaan ada ajalnya


Ustaz Hadi seterusnya menasihatkan rakyat bahawa, Allah mengajar supaya hambanya berwirid dalam solat lima waktu.

Maksud wirid yang dibacakan Presiden PAS "katakanlah wahai Allah tuhanku yang memiliki kerajaan, mengurniakan kerajaan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, Engkau rampas dari sesiapa yang Engkau kehendaki, Engkau memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, ditangan kekuasaan Engkau sahajalah wahai tuhan segala kebaikan dan Engkau maha berkuasa di atas segala-gakanya".

Kata Tuan Guru Abdul Hadi lagi, Allah menjadikan kerajaan adalah ujian kepada pemimpin dan rakyat.

Ada kerajaan yang baik dan adil, ada kerajaan yang zalim dan jahat, silih berganti, ujarnya.

"Allah tidak menjadikan kerajaan dalam dunia ini kekal selama-lamanya termasuk kerajaan Nabi Sulaiman; Nabi Daud dan Nabi Muhammad s.a.w ada ajalnya," katanya..

Kerajaan zalim pasti temui ajalnya


Begitulah kerajaan yang zalim tidak akan memerintah lama ada ajalnya termasuk kuasa besar dunia Jerman, Perancis, Soviet Union dan kini Amerika Syarikat, semuanya ada ajalnya," katanya.

"BN jangan ingat parti itu tak ada ajal macam orang lain mereka juga ada ajal.Akan tiba masa tamat riwayatnya.

"Orang yang beriman mahu ajalnya disudahkan dengan baik dan hormat bukan ajak disudahkan dengan memalukan.Kita beri peringatan kepada pemimpin BN tamatkanlah riwayat kamu dengan nama yang baik.Jangan tamatkan riwayat kamu dengan nama buruk dan jahat," katanya.

Sambil melaungkan keyakinan bahawa rakyat Malaysia boleh berhadapan dengan kerajaan jahat BN sepertimana rakyat Indonesia, Filipina dan Thailand berhadapan dengan kerajaan mereka yang jahat.

"Rakyat Malaysia boleh berhadapan dengan BN.Wahai BN tamatkan riwayat kamu dengan cara yang terhormat.Ayuh bersihkan demokrasi yang kamu kotorkan.Kalau kamu berkeras percayalah kuasa kamu tak kekal selamanya, kita buktikan keyakinan kita pada hari ini," tegasnya.

Sabtu, 10 November 2007

Kemenangan Gelombang Kuning Kemenangan Rakyat!

2.50 petang: Polis mula menembakkan gas pemedih mata ke arah peserta gelombang kuning di dalam Masjid Jalan India dan Masjied Jamek. Peserta di sekitar Bangunan KWSP Jalan Raja Laut pula disembur dengan water canon berisi asid.

10,000 Ribu..Tiba Di Istana Negara

3.00 petang: Para peserta di sekitar bangunan KWSP diberi amaran supaya bersurai. Kalau tidak mereka akan ditangkap beramai-ramai.

3.20 petang: Sekumpulan 10,000 peserta gelombang kuning sudah tiba di kawasan Istana Negara. Sementara itu, kelompok peserta yang dihalang keluar daripada Masjid Jamek pula dilaporkan semakin lumpuh. FRU hampir mengepung seluruh kawasan masjid.

Dianggarkan 40,000 Di Hadapan Istana

3.40 petang: Dianggarkan hampir 40,000 peserta gelombang kuning sudah berada di hadapan Istana Negara. Sementara itu, perarakan masih berterusan. Kira-kira sepanjang 1 kilometer lagi gelombang kuning bergerak menuju ke istana tersebut.

Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku!!!!!

3.55 petang: Jumlah peserta gelombang kuning di hadapan Istana Negara makin bertambah. Seorang peserta mengirimkan sms ini: “saya bangga jadi rakyat Malaysia. Daulat Tuanku!!!” Seorang lagi peserta pula mengirimkan sms ini: “Perkarangan Istana Negara dibanjiri gelombang kuning. Kira-kira 100,000 manusia.”.
Alhamdulillah…

Truck FRU Tersadai
4.00 petang: Beberapa truck FRU berkejar ke Istana Negara. Kenderaan mereka tidak boleh bergerak kerana jalanraya dibanjiri gelombang kuning.

Delegasi BERSIH Mengadap Agong

4.03 petang: Syukur Alhamdulillah… Pada jam 4.03 minit sekumpulan 10 orang delegasi BERSIH diperkenan masuk mengadap DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.

DAULAT TUANKU! DAULAT TUANKU! DAULAT TUANKU!!!!!

Hujan Lebat, Gelombang Kuning Terus Menggelora

4.15 petang: Blogger Mohd Sayuti Omar menelefon. Katanya, beliau amat berbangga dengan respons rakyat jelata. Majoriti mereka terpaksa berjalan kaki hampir 15 kilometer untuk ke istana dalam keadaan hujan lebat. Katanya lagi, kalau inilah hakikatnya Pilihan Raya Umum akan datang, hanya Allah sahaja yang mengetahui kesudahannya.

Seorang eksekutif syarikat swasta pula mengirimkan sms: “Alhamdulillah. Saya sudah menunaikan tanggungjawab saya sebagai seorang ayah, seorang individu dan lebih penting lagi, sebagai seorang Muslim. Perarakan ini adalah untuk anak saya, agama saya, bangsa saya dan negara saya. Daulat Tuanku!”


Misi Berjaya. Daulat Tuanku!!!

4.25 petang: Seorang anak muda yang saya kenali mengirimkan sms ini: “Saya bersama-sama kira-kira 20,000 orang masih terus berjalan ke Istana Negara. Hidup Melayu! Daulat Tuanku!!!”

Pejuang-penyair Yassin Salleh pula mengirimkan sms: “Misi tertunai. Alhamdulillah! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku!!!!”

Seorang sahabat pula mengirimkan sms ini: “Jam 3.30 petang tadi Agong meninjau gelombang kuning dari udara dengan menggunakan helikopter.”

Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku!!!!
Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku!!!!

4.57 petang: Peserta gelombang kuning mula meninggalkan kawasan Istana Negara. Bagaimanapun, wakil BERSIH masih lagi di dalam istana.

Sebagai keseimpulannya, para peserta telah membuktikan bahawa mereka memang bertindak secara aman, walau pun diprovokasi dengan pelbagai rintangan, mereka meneruskan perjalanan mereka dalam hujan lebat menuju Istana Negara.

Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pengirim mesej dan yang membuat panggilan telefon kepada saya untuk membolehkan saya merakamkan detik bersejarah ini.

Dengan ini, saya tamatkan laporan detik ke detik ini. Analisa mengenai kejayaan gelombang kuning akan menyusul malam ini.

Akhir kata, gelombang kuning yang menggelora telah pun reda bersama senja yang akan berlabuh dengan satu nostalgia kebangkitan rakyat yang amat merindukan kesejahteraan dan kedamaian untuk diwarisankan kepada generasi muka…..

Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku!!!! – Ruhanie Ahmad

Foto dari agendadaily.com
http://sensasi.freephpnuke.org/gate.html?name=News&file=article&sid=56

Jumaat, 9 November 2007

JAMAAH TABLIGH - APA TANGGAPAN ANDA?

Jam sudah menunjukkan jam 4 pagi, tapi mata ni masih belum menandakan tanda-tanda untuk beradu. Maka, tangan saya memilih laman web tranungkite untuk membaca artikel-artikel terbaru. Lantas ada satu topik menarik yang sentiasa saya fikirkan sejak dari kecil lagi. Tabligh.

1000 % Kisah benar.......dan kisah ini tidak membabitkan Kumpulan Tabligh dengan PAS, cuma melibatkan Kumpulan Tabligh sahaja. Saya tak pernah terlibat secara langsung dengan dakyah Tabligh, tetapi secara kasarnya akibat dari pengaruh Tabligh mengakibatkan anak saya gagal serta kecundang ketika menuntut di sebuah menara gading diuatara Tanah Air.
Secara dasarnya pada pemerhatian saya, sebelum kita nak mentablighkan orang lain, maka kita semestinya mentablighkan diri kita dahulu. (sila klik untuk laman pergi ke laman web sebenar)


Ayah saya sebenarnya memang rajin berkecimpung dengan Al-Arqam sejak dari dulu lagi.. kalau berdiri dari halaman rumah tu wangi semacam sahaja, confirm jamaah Al-Arqam datang menziarahi keluarga kami. Sejuk mata memandang mereka dengan jubah yang kemas, serban yang dililit dengan cantik, celak yang diukir dimata tanda menegakkan sunnatullah serta senyuman yang diukir dibibir tidak akan saya lupakan sampai bila-bila. Ternyata mereka memang menjalankan dakwah islam dengan sebaik mungkin.


Berbalik pula kepada Jamaah tabligh, andaikata saya terserempak dengan orang-orang tabligh ni, ada sahaja yang tidak kena dalam perlakuan kami, seolah dialah yang is the best.

Sebelum tangan ini rancak mengkritik tabligh, saya mohon maaf jika ada diantara pembaca ini memang aktif dengan tabligh. Diharap pembaca dapat memberikan komen tentang jemaah tabligh yang pembaca sedari, bukan dari kritikan saya, kerana ini adalah penemuan-penemuan dalam kehidupan saya.

Sebagai contoh pertama ingin saya paparkan kisah saya serta 2 orang sahabat yang baru sahaja rehat menunaikan solat Fardhu Asar di Masjid Jami' Kuala Lumpur. Tiba-tiba datang seorang tabligh duduk memberikan salam kepada kami. Maka sesi kenalan bermula dengan mereka bertanya nama kami...

T :nama kamu siapa ?

kawan 1 : Syed Amru
kawan 2 : Syed Naqhaie
saya : Faizal

T :kamu bukan syed ?

saya : bukan, sebab moyang saya (kini sudah meninggal ) berkahwin dengan orang biasa. Lagipun dia keturunan Syeikh

T :bangsa apa?

saya : Bin Syeikh Abu Bakar

T :oh, kamu tahu dari mana asal usul Syed dan Syarifah?

saya : (menceritakan asal usul bangsa ini dari awal sampai akhir)

Lantas T diam kemudian memberikan peringatan kepada kami agar jangan berbangga dengan keturunan kerana orang yang mulia disisi Allah ialah orang yang bertaqwa kepada-NYA. Bertubi-tubi kami kena dengan tazkirah dia. Saya bukan tidak menerima teguran dia, tetapi cara dia memperingatkan kepada kami ni seolah-olah kami ni terlalu bangga dengan keturunan. Yang mengecilkan hati kami, dia bangun lantas meninggalkan kami seolah-olah membenci kami.

contoh ke dua
Sahabat kawan kakak saya yang sudah melangsungkan pertunangan terpaksa menghadapi putus tunang akibat tunangannya diarahkan oleh ketua tablighnya agar memutuskan tali pertunangan dengan kawan kakak saya. Alasannya, ada seorang wanita ditempat kerjanya perlu diberikan tarbiah dan melangsungkan pertunangan dengan pekerja wanita tersebut. Kawan kakak saya menceritakan kepada saya, lelaki itu memang berubah sejak dia masuk ke dalam jamaah tabligh.

contoh ke tiga
Kawan saya bekas tabligh dan penglibatannya memang terlalu aktif. Dia pernah menceritakan kepada saya kebanyakkan ahli tabligh ini bukan dari didikan agama. Lantas menerima bulat-bulat ilmu yang dipelajari dari ceramah ketuanya. Maka dari itu, kebanyakan ahlinya terlalu sempit ilmunya sehingga sukar untuk menerima pendapat ulamak-ulamak yang lain.

Bahkan ada yang terlalu zuhud (menyalahtafsirkan erti zuhud), meninggalkan kerja amal untuk hidup duniawi, anak isteri semata-mata untuk memberi tazkirah kepada masyarakat. Bahkan kadang-kadang bila saya lalu disebelahnya, bila diperhatikan pakaian pun tidak bersih, bau yang kurang menyenangkan. Tindak tanduk yang kurang memuaskan.

Memadailah dengan 3 contoh dan 1 cerita yang saya ambil dari laman web yang lain untuk kita sama-sama muhasabah diri kita sendiri. Bukan bermakna saya memperlekehkan jamaah ini, cuma saya kurang senang dengan apa yang saya hadapi. Mungkin dari kumpulan yang lain memberikan contoh yang baik, cuma mungkin rezeki saya untuk melihat mereka tidak kesampaian..

Ahad, 4 November 2007

JIN DAN GANGGUAN

Kita sering mendengar orang dirasuk, diganggu makhluk halus dah sebagainya, bukan kita nak katakan mereka sering abaikan perintah dan larangan Allah, kita pun bukan baik sangat nak kata oarang macam tu kan? tapi kadang-kadang benda ni datang tanpa kita duga.

kebiasaan dugaan ini datang atas sebab-sebab berikut:
- saka - datuk nenek kita yang dahulu kala yang mempunyai bendang atau kebun yang besar memerlukan penjaga daripada pencuri yang mencuri hasil tanaman.
- dengki - kerana ada kelebihan pada diri kita, orang menghantar makhluk halus untuk mengganggu kita dan keluarga kita.
- berubat - orang yang kebiasaan meminta ubat dari bomoh-bomoh, perlu berhati-hati, sambil memberi ubat, dia juga memberikan khadamnya kepada kita. Kerana, setelah dia mati, dia perlukan pewaris..
- melanggar kawasan penempatan
- mulut terlalu biadab

sebab itu banyak lantang larang dalam agama sebagai contoh buang air di kawasan air yang bertakung dan sebagainya, tanpa kita ketahui, ia merupakan tempat permainan jin..

maka dari itu, saya ingin berkongsi untuk anda semua asas-asas tentang pengenalan jin, semoga kita terhindar dari gangguannya..

1) Jin berasal dari Jan (Bapak Jin) dan gelarannya Azazil. Dicipta dari api (biru), dan telah beramal puluh ribu tahun lamanya. Apabila Allah swt. memerintahkannya supaya tunduk menghormati Nabi Adam, mereka telah ingkar. Allah swt melaknat dan perintah turun ke bumi.

Jin terbahagi kepada dua iaitu Jin Islam dan Syaitan.

2) Jin Islam pula terbahagi kepada dua iaitu Jin Islam(Soleh) dan Jin Tidak Islam (Tidak Soleh). Syaitan yang turun kesemuanya jahat (tidak Islam).

Makanannya dari Api (Asap). Itu sebab orang-orang Melayu dilarang mengunakan kemenyan kerana Jin paling suka dengan asap yang busuk. Tetapi orang-orang melayu ini degil, suka sangat dengan asap kemenyan. Beliau menambah, orang-orang yang suka hisap rokok itu, adik-beradik jin lah tu.

Tempat tinggal Jin seperti di awan, sungai, hutan, lombong, laut, tempat-tempat tinggi (KLCC), tandas dan kubur.

*apabila ingin buang air diperjalanan (contohnya jalanraya), perlu baca " SalaMun, ' Ala Sulaiman, Fil 'alamin."

Mengikut sirahnya jin sangat takut dengan Nabi Sulaiman. Orang-orang Melayu suka sangat membaca ucapan, "Ampun Datuk, Anak cucu tumpang lalu" Masa bila pulak jin dapat pangkat datuk. Dan masa bila pula, kita jadi cucu cicit jin !!!!

Jin tidak mengetahui akan alam ghaib, itu sebab jika ada dukun atau bomoh yang tahu menilik-nilik nasib, pembohong... ." Sirahnya apabila Nabi Sulaiman, memerintahkan jin untuk membina istananya, sehingga Nabi Sulaiman meninggal pun jin tidak perasan/tahu. Semasa itu Nabi Sulaiman duduk di kerusinya dengan tongkat k ayu . Dan jin tekun membuat kerja di hadapan-nya. Sehingga anai-anai memakan tongkatnya dan tongkat tersebut reput dan jatuh serta Nabi Sulaiman pun jatuh, maka barulah tahu oleh jin bahawa Nabi Sulaiman telah mangkat.

Manusia juga dilarang membuang air di lombong-lombong yang airnya tenang, terutama di waktu tengah malam. Jin suka mandi di situ, waktu itu. Di larang juga buang air di lubang-lubang (tanah).

Rumah-rumah yang lama tidak berpenghuni atau rumah yang baru siap belum duduk lagi, jin suka tinggal di situ. Sebelum duduk rumah baru, di galakkan membaca surah Al-Baqarah, sehingga habis. Jin lari selama 3 hari. Tidak perlu tepung tawar bagai.... orang mel ayu suka sangat menepung tawar !!!

Jika budak menangis tengah-tengah malam, azankan 7 hingga 10 kali, jika tidak, bacakan ayat Kursi dengan cara 9 kali henti (tekniknya)

* Kalau rajin..Tolong sebarkan maklumat ini kepada saudara Muslim Muslimat yang lain. Ilmu yang bermanfaat ialah salah satu amal yang berkekalan bagi orang yang mengajarnya meskipun dia sudah mati

Harga Terbaru Penerbangan Dari Cairo ke ASIAklik imej untuk pembesaran

Setiap pembelian tiket, LE 10.00 akan didermakan kepada dana apartmen PMRAM.. membelilah sambil menderma...

Rabu, 31 Oktober 2007

Mesti baca: Jawapan PMRAM Terhadap Tuduhan Y.A.B. Dato' Seri Dr. Mohamed Khir Toyo.

Oleh: Hairul Nizam Bin Mat Husain
(Presiden Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir (PMRAM) )


Berdasarkan penelitian terhadap klip video, berikut adalah antara ucapannya;
“Banyak pelajar kita yang terlibat dengan aktiviti luar pelajaran yang tidak utama pelajaran. Walaupun saya dikutuk, saya ramai sembahyang hajat suruh saya mati cepat macam-macam. Saya kata anak saudara tidak boleh libatkan di dalam mana-mana aktiviti luar daripada konsep pelajaran. Ha, PMRAM marah saya, sembahyang hajat, sms saya mati cepat..”

Pihak Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir (PMRAM) telah dimaklumkan ketika Majlis Ramah Mesra Bersama Menteri Besar Selangor anjuran Kerajaan Negeri Selangor dan Badan Anak Selangor Mesir pada 4 September 2007 bertempat Dataran Haiyu ‘Asyir Kaherah, Y.A.B. Dato' Seri Dr. Mohamed Khir Toyo telah mengucapkan beberapa kenyataaan yang pastinya tidak benar sama sekali.

PMRAM tidak pernah menganjurkan solat hajat sepertimana yang didakwa. Begitu juga PMRAM tidak pernah meminta agar ahli menghantar khidmat pesanan ringkas (sms) berbentuk kecaman terhadap mana-mana individu walaupun setelah pelbagai tekanan telah menimpa mereka.

Dengan ini, PMRAM menafikan kenyataan Y.A.B. Dato' Seri Dr. Mohamed Khir Toyo tersebut yang disifatkan sebagai fitnah menjatuhkan kredibiliti PMRAM dan mengusik sensitiviti serta kesatuan mahasiswa melayu yang berada di Mesir.

Penafian ini tidak bermakna PMRAM mengecam Y.A.B. Dato' Seri Dr. Mohamed Khir Toyo. *****a inisiatif tersebut diharap dapat membetulkan salah tanggap yang timbul.

PMRAM berharap agar pihak Y.A.B. Dato' Seri Dr. Mohamed Khir Toyo dapat memastikan kesahihan sumber berita yang berkait dengan PMRAM agar berita dan maklumat berkenaan PMRAM yang sampai ke peringkat pengetahuan Y.A.B. Dato' Seri tidak berupa berita palsu yang sengaja diada-adakan demi untuk memburukkan PMRAM pada kaca mata para pimpinan di Malaysia.

Diharap kepada ahli-ahli PMRAM dapat bersatu membawa wadah perjuangan mahasiswa-mahasiswi yang berada di perlembahan Nil ini agar terus maju ke hadapan memikirkan prioriti yang sepatutnya.

copy :http://sensasi.freephpnuke.org

Rabu, 24 Oktober 2007

Burung Kakak Tua Baca Surah Al-QuranPengajaran dari video ini :
-haiwan juga pandai melafazkan kalam Allah, alangkah hinanya manusia yang tidak pandai melafazkannya
-secara bathinnya, haiwan sentiasa meminta pengampunan kepada Allah untuk hamba-hambanya yang menuntut ilmu, justeru itu, walau apa pun kerjaya kita, jangan lupa untuk menuntut ilmu.
-didiklah anak untuk membaca Al-Quran sejak dari kecil dan tanamkan minat mereka untuk cinta kepada Al-Quran sehinggalah dia mati.

Isnin, 22 Oktober 2007

Lagi Kematian Pelajar Al-Azhar,Mesir


21 Oktober 2007 (Kaherah, Mesir) - "kalau saya mati, kebumikan saya di sini", Demikian gurauan yang dibuat oleh Allahyarham Zaid bin Muhamad dihadapan sahabat-sahabat dua hari sebelum kemalangan ngeri yang menimpa arwah. Kejadian berlaku di lebuh raya Solah Salim bersebelahan dengan jalan Darrasah. Allahyarham dikatakan sedang dalam perjalanan pulang daripada Masjid Syeikh Zaki Ibrahim selepas selesai menghadiri majlis tadarus Al-Quran yang dijemput oleh Syeikh Abdul Azim Sulthan Sya'aban.

Allahyarham adalah mahasiswa muadalah (twinnig-program KIAS dan Al Azhar) yang baru sahaja sampai ke Mesir. Merupakan pelajar muadalah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) jurusan Syariah dan berasal daripada jitra Kedah. Berumur 22 tahun dan telah pun menduduki peperiksaan tahdid mustawa samada berada di tahun 3 atau 4 jurusan Syariah Islamiah, Kaherah. Allayarham Zaid bin Muhamad tiba di Mesir pada tanggal 18 Septembar 2007 bersama rombongan KIAS, Nilam puri.


Kemalangan berlaku selepas solat Zohor. Allahyarham dilanggar sebuah chevrollet ketika cuba melintas jalan bersama dengan seorang teman yang bernama Mohd Ridhuan Abdul Razak. Allahyarham dikatakan bersungguh-sungguh mengajak kawannya melintas lebuh raya Solah Salim meninggalkan kawan-kawan yang lain yang sedang berjalan dibelakang bersama Syeikh Abdul Azim Sulthan Sya'aban.

Ketika melintas Allahyarham memegang tangan Mohd Ridhuan dan apabila berada ditengah-tengah jalan besar tersebut beliau melepaskan tangan sahabatnya dan sedikit terkebelakang daripada sahabatnya Mohd Ridhuan. Ketika itulah datang sebuah Chevrollet yang dipandu laju lalu melanggar allahyarham sehingga melayang 10 meter dari tempat kejadian. Allahyarham Zaid Muhamad meninggal dunia serta-merta sejurus kemalangan di tempat kejadian akibat hentakan kuat dikepala.

Jenazah allahyarham dibawakan ke tempat bedah siasat di Muqattam 2 jam selepas kejadian. Jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam A'syir dan disembahyangkan di dataran Kompleks Melayu Hayyul A'sir selepas solat Zohor, keesokan harinya.

copy : http://kalam-ummah-home-v02-5165.blogspot.com/

Ahad, 21 Oktober 2007

Malaysia bukan 'boleh' tetapi 'bodoh' - akhbar Australia

KUALA LUMPUR, 17 Okt: Sebuah akhbar Australia bukannya menyifatkan Malaysia sebagai "boleh" tetapi "bodoh" apabila membelanjakan RM95 juta untuk menghantar rakyatnya di angkasa lepas.

Kolumnis akhbar The Age, Melbourne, Michael Backman dalam tulisannya menyifatkan para pemimpin Malaysia sering berbangga dengan pencapaiannya tetapi apabila ditanya kepada orang luar Malaysia, di manakah Malaysia? mereka tidak akan tahu pun negara kecil itu.

"Thas not Malaysia "boleh", that's Malaysia "bodoh" (stupid)," tulis Backman mengakhiri tulisannya yang disiarkan 15 November 2006 lagi ketika Malaysia sedang mengwar-warkan akan menghantar rakyatnya ke angkasalepas.

Ia disebarkan secara meluas dalam internet selepas Angkasawan Malaysia, Dr Sheikh Muzaffar Shukur dihantar ke ISS menggunakan kapal angkasa milik Rusia baru-baru ini.

Menurut Backman, pemimpin Malaysia yang dipimpin oleh Barisan Nasional (BN) sering menunjuk-nunjuk dengan pencapaian yang diperolehi oleh Malaysia.

Antaranya, Malaysia menggunakan syarikat minyak miliknya, Petronas untuk membina Kuala Lumpur City Centre (KLCC), iaitu bangunan yang tertinggi ketika ia dibina.

"Malaysia sangat berbangga dengan bangunan ini. Padahal mereka hanya membuat sedikit sahaja untuknya.

"Duitnya datang dari bumi (minyak Petronas), juruteranya dikontrakkan kepada syarikat Korea Selatan.

"Bahkan, mereka tidak pun menguruskan kompleks perniagaan yang ada di bangunan ini. Ia diuruskan oleh syarikat Australia, Westfield," tulis Backman dalam tulisannya.

Tentang angkasawan, Backman menulis, rakyat Malaysia itu hanya menumpang kapal angkasa milik orang lain dengan membayar kapal itu seumpama teksi sahaja.

"Apa yang Malaysia dapat dengan menggunakan program angkasalepas milik orang lain sebagai teksi? Sah tiada manafaat teknologi yang diperolehi. Tetapi sudah tentu Malaysia sekali lagi akan berkata 'boleh". Masalahnya mereka tidak, ini bukan program angkasawan mereka," tulis Backman.

copy : http://siasahdaily.blogspot.com/2007/10/malaysia-bukan-boleh-tetapi-bodoh.html

Khamis, 18 Oktober 2007

Kemerduan Budak Kecil Membaca Al-Quran

Assalamualaikum...
Di sini saya ingin berkongsi video seorang anak yang amat merdu suaranya dalam pembacaan al quran, justeru itu, marilah sama-sama kita mendidik anak-anak kita agar menjadi pengamal agama Allah..


Sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam : Sesungguhnya anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), maka kedua ibu-bapanya yang me'yahudi'kannya atau me'nasrani'kannya atau me'majusi'kannya.

sumber : jiwang.torrent.

Selasa, 16 Oktober 2007

lawak 1 syawal


Assalamualaikum, 1 syawal pada tahun ini sebenarnya memang memilukan selaku perantau yang mencari ilmu menyambut hari lebaran aidilfitri.. tapi kesedihan itu dapat diubati dengan lawak jenaka bersama kawan-kawan. Jadi di sini saya ingin berkongsi gembira lawak jenaka bersama kawan-kawan khususnya pembaca blog..

ceritanya bermula ketika UNIT MUTAZAWWIJIN ISKANDARIAH (UMI) dijemput untuk memberikan persembahan pada 1 syawal setelah menunaikan solat sunat aidilfitri...kami telah meNYUMBANGkan 2 buah lagu pada persembahan tersebut; iaitu 1) zapin hari raya dan 2) gema takbir... aduiiii.. sakit perut pulak bila nak type sebab teringatkan lawak tu..

pada awal lagu semua suara terlalu rendah, saya terkejut dengan suara yang dikeluarkan oleh kawan-kawan, kenapa tidak? sebab masa latihan mereka dah buat yang terbaik dari persembahan tu.. masa tu lirik lagu ketika di sini--->

(berlalu ramadhan fajar syawal menjelama,
muslimin muslimat menyambut hari raya)

tiba-masa masa suara tinggi, kawan lawakku hafiz yang kami gelarkan sebagai kaber yang sentiasa ceria dimana saja melaungkan suara dia terlalu tinggi menyebabkan saya dan zul fauzi ( yang berdiri sebelah hafiz ) memandang hafiz.. kalau pembaca semua nak tau, hafiz ni tak boleh tengok muka kami, nak dijadikan cerita, hafiz ni terpandang muka saya, apa lagi.. tengah-tengah persembahan tu kami ketawa depan pelajar-pelajar Malaysia. masa tu lirik lagu ketika di sini --->

(takbir dilaungkan.............)

Malu tu tak tau nak kata bagaimana, semua yang berada di depan kami pelajar-pelajar perempuan. Mujurlah persembahan tu persembahan biasa.. kalau tidak!!!! kenangan ni memang akan terpahat sampai bila-bila. Balik rumah, tak sangka isteriku sempat merakamkan video ini selain dari gambar-gambar persembahan ni.. saksikan..

kumpulan nasyid HAIRAN dan (sebelahnya) ini wajah hafiz kaber yang menjadi punca ketawa dalam persembahan kami

Ahad, 30 September 2007

Kalimah Allah Keluar Lagi!!!


Pada hari ini saya ingin berkongsi bersama pembaca blog, kalimah Allah keluar lagi dimuka bumi ini. Kalaulah ia dikatakan secara kebetulan, kenapa perlu kalimah ALLAH? kenapa setiap kali kebetulan keluar kalimah ALLAH? bila baca keterangan dibawah, ternyata, surau yang diimarahkan amat sentiasa diturun keberkatan hatta barang yang berada di masjid diberikan penghormatan oleh Allah untuk memberikan kalimah ta'zim ini.

*Peristiwa ini berlaku pada Subuh 6 Ramadhan -18 sept 2007
*Kejadian berlaku di sebuah surau di taman Tiram,Lunas,Kulim
*Mengikut kata beberapa jemaah yg melihat kejadian ..pada subuh 6 Ramadhan itu beberapa keping mozek meletup dan lekang dari lantai.Tapi anehnya mozek2 itu tidak pecah.Apabila mereka mengangkat dan mengalih kepingan2 mozek ini, alangkah terperanjat mereka melihat kalimah-kalimah yang tertera diatas lantai simen.
*Surau ini sentiasa diimarahkan oleh penduduk-penduduk kampung ini. Tidak kira malam apa, bulan apa. Tazkirah , ceramah dan majlis-majlis ilmu kerap dibuat.